Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông được xác định như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông. Nội dung tư vấn như sau: Kính gửi Văn phòng luật ,Em có 1 trường hợp tai nạn giao thông cần nhờ tư vấn như sau:Em đang lưu thông trên đường với tốc độ ~40km/h thì đột …

Trang 1 trên 212